دانلود رایگان


پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) در 56 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) در 56 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت کامل و جامع با عنوان پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ) در 56 اسلاید


پمپ گریز از مرکز (به انگلیسی: Centrifugal pump) مکانیزم کار پمپ گریز از مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است بدین صورت که مایع به مرکز پمپ و پای پره های پروانه وارد می شود. (در اثر کاهش فشار در این ناحیه) پروانه توسط الکتروموتور با سرعت بالا دوران می کند و مایع قرارگرفته در بین پره های پروانه همراه با آن به دوران در می آید لذا انرژی جنبشی آن افزایش می یابد و در اثر نیروی گریز از مرکز به طرف خارج پرتاب می شود و پوسته پمپ را پر از سیال می کند. در نهایت انرژی جنبشی مایع به دلیل طراحی خاص مجرای خروجی پمپ به انرژی پتانسیلفشار تبدیل می گردد.

مزایا پمپ های گریز از مرکزمعایب پمپ های گریز از مرکزبرای افزایش فشار مایعات استفاده می شود. این پمپ ممکن است، یک یا چند طبقه، تک مکشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور می تواند بصورت افقی یا مایل نیز نصب شود. پروانه ها بصورت جریان شعاعی یا مختلط بوده و قابل تراش می باشند. محفظه طبقات پمپ های جریان شعاعی توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جریان مختلط توسط پیچ های دو سر به یکدیگر متصل می شوند. محفظه مکش بین موتور و پمپ توسط صافی مکش پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می کند. این نوع پمپ ها معمولاً دارای سوپاپ یکطرفه می باشند.
کاربردها
منحنی های عملکردمنحنی های عملکرد پمپ رابطه بین هد و توان مصرفی و راندمان و NPSH بر حسب تغییرات دبی می باشد. در اصل این منحنی مکان هندسی نقاطی است که پمپ در آن شرایط می تواند کار کند.
منحنی هد و دبیدر پمپ های گریز از مرکز دبی و هد نسبت به هم رابطه معکوس دارند و با افزایش دبی هد پمپ کم می شود. منحنی های هد و دبی می تواند به شکل های مختلفی وجود داشته باشد.
منحنی توان مصرفیمنحنی توان مصرفی رابطه بین دبی پمپاژ و توان مصرفی پمپ را نشان می دهد و می تواند به دو شکل باشد.
منحنی راندمانمنحنی راندمان پمپ از شروع تا انتهای نقطه کارکرد پمپ شامل تغییراتی است که توسط شرکت سازنده هر پمپ ارائه می شود. راندمان در محدوده ای از منحنی هد و دبی به حداکثر خود می رسد که به آن BEP بهترین نقطه راندمان اطلاق می شود(به انگلیسی: BEP Best Efficiency point).
منحنی ارتفاع مکش مثبت خالصارتفاع مکش مثبت خالص (به انگلیسی: NPSH Net Positive Suction Head)این منحنی ارتفاع مکش مثبت خالص مورد نیاز پمپ را در دبی های مختلف نشان می دهد. برای جلوگیری از بروز کاویتاسیون می بایست ارتفاع مکش مثبت خالص سیستم از ارتفاع مکش مثبت خالص مورد نیاز پمپ بیشتر باشد.
نقطه عملکرد پمپ گریز از مرکزپمپ های گریز از مرکز می توانند در شرایط مختلفی از نظر دبی و هد (تمامی نقاطی که روی منحنی دبی-هد پمپ قرار دارند) کار کنند. به نقطهٔ خاصی از نظر دبی و هد که پمپ در آن کار می کند، نقطه عملکرد پمپ گفته می شود که توان الکترموتور، بازده و مقدار ارتفاع مکش مثبت خالص را تعیین می کند. این نقطه از تقاطع منحنی سیستم با منحنی عملکرد پمپ بدست می آید.
روابط تشابهی حاکم بر پمپ های گریز از مرکزروابط تشابهی حاکم بر پمپ های سانتریفیوژ عبارتند از:
تغییرات دبی با نسبت تغییرات قطر پروانه متناسب است تغییرات هد با مربع نسبت تغییرات قطر پروانه متناسب است تغییرات توان با مکعب نسبت تغییرات قطر پروانه متناسب است
تغییرات دبی با نسبت تغییرات دور متناسب است تغییرات هد با مربع نسبت تغییرات دور متناسب است تغییرات توان با مکعب نسبت تغییرات دور متناسب است

فهرست مطالب:
اصل اساسی
اجزای پمپ گریز از مرکز
پروانه ها
بدنه با پوسته
مارپیچ
انحنای تیغه های پروانه
تقسیم بندی اصلی
پمپ یک مرحله ای و چند مرحله ای
پمپ یک راهه و دو راهه
متعادل کردن
پرکردن مقدماتی پمپ
روشن کردن و متوقف کردن پمپ
پمپ موتور خود را داغ میکند
پمپ لرزش زیادی دارد
تعیین سرعت بحرانی محور
محاسبه سرعت
روش های کنترل ظرفیت پمپ
نقطه کار پمپ
ویژگی روش کنترل ظرفیت مناسب
انواع روش های کنترل ظرفیت
کنترل ظرفیت بر اساس تغییر منحنی مشخصه سیستم
ایجاد خفگی در بخش دهش پمپ به وسیله شیر کنترل
نصب شیر کنترل در مسیر برگشت مایع
و...


پمپ


سانتریفیوژ


گریز از مرکز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه